Знаете ли че...

1. От къде произлиза застраховането?

За първи път застраховането се появява в Китай и Древен Вавилон преди близо 4000 години. Застраховката тогава е била използвана за намаляне на риска на търговците при отпускане на кредити с лихви. Кредитите е трябвало да бъде заплатени с лихвите, когато стоките пристигнат.  Тази практика официално е придобила правен статут през 2100 година преди христа от Кодекса на Хамураби, един от първите писмени кодекси, изписан върху каменни плочи във Вавилон.

Застраховката Живот произлиза от древен Рим – римските граждани са организирали погребални клубове, за да си помогнат да посрещнат разходите за погребение. През Средновековието, застраховката става по-прецизна с откриването на нови земи и морски пътища и спешната нужда на търговците да намерят защита срещу корабокрушения, пожари и др.

Първите застрахователни компании, каквито ги познаваме днес, са създадени през 17ти век в Англия и по-късно – в Американските колонии.

През 19ти век, застраховането претърпява големи промени, за да удовлетвори нарастващите нужди на индустриализацията и урбанизацията. В това време е Европейски страни, като Англия, закони, които задължават търговеца да застрахова своите работнице, срещу трудова злополука, са били въведени. Също така са били установени различни общества и братски групи, които предлагат на своите членове застраховки Живот и здравни затсраховки на ниски цени, които продължават до ден днешен, като практика в повечето работнически организации и работодатели. 

2. Мит или реалност?

Основното предимство на живото-застраховането са данъчните облекчения”

МИТ Въпреки че безспорно е вярно, че едно от предимствата на застраховките живот е, че те могат да бъдат използвани като данъчно облекчение, още по - точно би било да кажем че застрахователните покрития, които клиентът получава, в комбинация с данъчните облекчения, съставя пълната картина на преимущества на този продукт. Всъщност уникалното за застраховките живот (в съпоставка с други инвестиционни възможности) е фактът, че предлагат сигурност в случай на неочаквано събитие, посредством защита срещу финансови загуби в случай на смърт и инвалидност.

 

“Не само главата на семейството, трабва да бъде застрахован.”

РЕАЛНОСТ. Смята се, че неработещият партньор допринася за бюджета на домакинството, колкото е еквивалента на работа за пълно работно време, когато се взима в предвид високите разходи за домакинска работа и отглеждане на деца. Следователно неработещия партньор има също нужда от застраховка живот, след като наговата/нейната липса на доходи, ще прични сериозни затруднения за семейството.

 

“Нямам нужда да се покривам срещу инвалидност – ако нещо се случи с мен НОИ ще се покрижи за мен.”

МИТ. Важно е да се отбележи, че ако неочаквано се сблъскаш с такава трудна ситуация в живота, затсраховката ти осигурява
1) по-големи ползи 2) своевременно да посрещнеш финансовите разходи

 

“Аз съм необвързан, следователно нямам нужда от застраховка, след като нямам зависими членове на семейството.

МИТ.  Въпреки че няма зависми членове на семейство от Вас, все още трябва да бъдете в състояние да покриете личните си дългове, разходи и сметки. Ако нямате застраховка, рискувате да оставите дългове на Вашето семейство, поради непокрити разходи.

 

“Срочната застраховка, осигурена от работодателят ми, е достатъчна за моите нужди”

РЕАЛНОСТ. В повечето случаи, ако си несемеен и с ограничени средства Срочната застраховка злополука, осигурена от работодателя е достатъчна за да покрие финансовите Ви загуби, в случай на непредвидено събитие. Но ако имате много зависещи лица и знаете че, ще се нуждаете от допълнитело покритие при нещастни събития, може да преразгледате възможността от допълнителна затсрахователна защита.