Сосиете Женерал Застраховане

Сосиете Женерал Застраховане е затрахователното подразделение на Сосиете Женерал Груп по света. Дружествата на Сосиете Женерал Застраховане (във Франция това са СОЖЕКАП – животозастраховане и Сожесюр – общо застраховане) осигуряват на банковата мрежа пълна гама от застрахователни продукти и услуги, отговарящи на персоналните нужди на корпоративните и индивидуални клиенти на банката в областта на спестяване, лична защита, и общо застраховане. Сосиете Женерал Застраховане разполага с повече от 30 години международен опит, като присъства в 12 страни по света, включително Русия, Германия, Италия, Полша, Чехия, Румъния, Мароко и др.

С премиен приход от 11.5 млрд. евро през 2016 и 22 милиона договора, Сосиете Женерал Застраховане е сред лидерите банкови застрахователи във Франция.

Сосиете Женерал Застраховане притежава следните конкурентни предимства в сравнение с традиционните животозастрахователни дружества:

  • Задълбочено познаване на банковия сектор в силно конкурентна среда
  • Разработване на персонализирани решения, в зависимост от местните специфики на пазара
  • Оптимизиране на разходите

За повече информация за Сосиете Женерал Застраховане моля натиснете тук.

Ключови цифри (2016)

Финансова информация (2016)