Сожелайф


Сожелайф България е част от международната група Сосиете Женерал Застраховане, подразделение на Сосиете Женерал Груп. Сожелайф е животозастрахователнo дружество, основано в София от Сосиете Женерал Застраховане и Сосиете Женерал Експресбанк през май 2007. 
Сожелайф България разполага с повече от 240 000 клиента в своето портфолио. Наша основна цел е да предоставим на нашите клиенти широка гама от качествени персонализирани застрахователни решения, с различни нива на защита и обезщетение.                                                          

Ние предлагаме животозастрахователни продукти отговарящи на нуждите както на индивидуални, така и на корпоративни клиенти, в следните категории:

  • Застраховки живот за кредитополучатели
  • Застраховки към ежедневни банкови продукти
  • Спестовни застрахователни решения
  • Пакети – защита за компании и служители

Корпоративните ни продукти са адаптирани, както за малки и средни предприятия, така и за Корпоративни компании, които искат да защитят служителите си и да повишат лоялността им, предлагайки допълнителни социални придобивки.

Като част от гамата продукти, с които разполагаме, можем да предложим на мениджърския екип на Вашата компания специален застрахователен пакет, адаптиран към нуждите на служителите Ви. С цел да бъдем полезни за Вашия бизнес, можем да допринесем за оптимизиране на социалната Ви политика, предлагайки допълнителен пакет социална придобивка за служителите: Групова Застраховка Живот, базирана на богатия международен опит на Сосиете Женерал Застраховане.

Ключова информация за компанията